Utbildning

Omsorgsfamiljen och utbildning

För dig som erbjuds arbete hos oss som personlig assistent och saknar tidigare utbildning kommer vi att erbjuda en BAS utbildning. Vi vill att du ska veta vad det innebär att arbeta som assistent i hemmet och i nära samverkan med kunden och kanske också kundens familj och vilka krav som ställs på dig.

Alla assistenter ska utbildas i hjärt- och lungräddning, lyft och förflyttning vid behov och brand. Önskvärt är att du ska ha gått alla tre utbildningarna under ditt första år i Omsorgsfamiljen.

Om din kund har en sjukdom, ett avancerat medicintekniskt hjälpmedel eller kommunicerar med hjälpmedel som kräver specialkunskaper så kommer vi att ordna den utbildningen till respektive grupp.

Varje grupp har personalmöten eller handledning med regelbundenhet. Personalmötet kan hållas tillsammans med kunden om det är ett önskemål. Mötestiden är till för att lösa problem, gå igenom schemafrågor och diskutera önskemål om exempelvis utbildningsaktiviteter som gruppen behöver och önskar.

Du sitter årligen ner med närmsta chef vid ett medarbetarsamtal för att diskutera din arbetssituation och då tar vi också fram en kompetensplan för hur du önskar vidareutbilda dig under kommande år. Samtliga utbildningar ska vara kopplade till assistansyrket.

Vår önskan är att du ska trivas hos oss och hos din kund och vilja stanna länge. Vi tror att det blir roligare att arbeta och att man blir bättre i sin yrkesroll om det finns möjlighet till stöd och kontinuerlig utbildning.

Om du har funderat på assistansyrket eller redan har bestämt dig så ring oss gärna och kom på ett besök.

Kontakta gärna Eva-Lotta Kassel på 0721 719901.