Demensvård

Spetskompetens inom demensvård

På Omsorgsfamiljen finns, utöver många erfarna och helhjärtade Undersköterskor och Vårdbiträden, även jag, Anna Öberg, som fått möjligheten att spetsutbilda mig som Undersköterska inom demensvård. Jag har studerat god demensvård på Sofiahemmet Högskola samt vid Stiftelsen Silviahemmet för att nå yrkestiteln Diplomerad Silviasyster.

Jag lägger särskild stor vikt vid att övervaka de behov som finns hos våra kunder som lider av kognitiv svikt eller som har fått en uttalad demensdiagnos. Genom uppsökande verksamhet och kontinuerliga hembesök önskar jag säkerställa att dessa individers behov av stöd och hjälp tillgodoses.

Jag vill även fungera som ett stöd för de anhöriga som ofta finns kring personen med demenssjukdom. Dessutom utbildar jag övrig personal inom verksamheten, så att vården kring personen med demenssjukdom blir enhetlig.

Jag har mångårig erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och har själv arbetat inom hemtjänsten på Omsorgsfamiljen. Jag brinner verkligen för de äldres rätt till fullgod vård, i synnerhet för dem som genom sina sviktande kognitiva förmågor har svårt att värna om sina egna intressen.

Jag fungerar som den sammanbindande länken mellan kunden själv, dennes anhöriga, omvårdnadspersonalen, hemsjukvården eller sjukvården, rehab, biståndshandläggare, samordnare för hemtjänsten och den ytterst ansvariga hos utföraren. Min vision är att jag alltid ska fungera som ett stöd för att se till att alla bitar faller på plats och fungerar kring den som är i behov av hjälp.

Jag har också organiserat och utfört särskilt anpassade träffar för personer med demenssjukdom varje vecka. Dessa träffar har varit mycket uppskattade av både kunden och dennes anhöriga. När pandemin svept förbi återgår vi till våra tidigare sociala arrangemang.

Jag vill att du som lider av minnesproblematik och kognitiv svikt ska känna dig trygg med att du på Omsorgsfamiljen kommer att få den allra bästa hjälp i din särskilda situation.