Personlig Assistans

Omsorgsfamiljen och Personlig Assistans

Omsorgsfamiljen H.E.M Personlig Assistans startade sin verksamhet i december 2010. Vi har nu arbetat i nio år med att bygga upp en verksamhet som handlar om att ge dig och din familj, stöd och hjälp på det sätt som du önskar. Vi har vårt tillstånd från Socialstyrelsen som borgar för att vi arbetar med kvalitet och enligt gällande regler. Vi har Kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna och vi har ett administrativt system som underlättar dokumentation, schemaläggning och tidrapportering.

I dag arbetar vi tillsammans med 40 brukare och en lång rad assistenter vilket vi är mycket glada över. Vi är ett litet företag med ett trevligt lokalkontor i Hagsätra, söder om Stockholm och ett centralt kontor i Norrköping på Rösgången 6.

Att ha Personlig assistans innebär att din dag och ditt liv ska utformas helt efter dina möjligheter, önskemål och behov. Du kanske har familj och arbetar hel eller deltid, du kanske är hemma på dagarna men vill ha en aktiv dag eller du kanske mår bäst i en lugn atmosfär där hemmet är den centrala punkten. Oavsett hur din dag ser ut så finns vi här för att ge dig det stöd du önskar.

Vi är i dag en grupp med brukare som trivs att träffas under trevliga aktiviteter och som tillsammans kan bidra till att den Personliga assistansen får en positiva betydelse för alla. Vi vill vara ett litet företag men samtidigt vara så många att vi kan ordna trevliga aktiviteter, bra utbildningar och ha en liten grupp med timvikarier som alla känner väl.

Vi vill gärna att du väljer oss till din samordnare för ett långsiktigt och nära samarbete på dina villkor.

Vi ger dig stöd med hela uppdraget eller de delar som du inte hinner eller önskar sköta själv.

Om du tar kontakt med oss så kommer vi hem till dig eller möts på vårt kontor i Stockholm eller Norrköping eller på annan plats som passar dig. Vi tror att ett möte blir bäst om man ser varandra och inte bara hör en röst på telefon. Vi kan hjälpa dig oavsett var du bor och vi reser gärna ut i landet för att träffa dig.

Vi som finns bakom namnet Omsorgsfamiljen Personlig Assistans har arbetat i många år med personlig assistans, hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Du, din familj och dina assistenter kan känna er trygga hos oss.

Vi är tillgängliga 24 timmar om dygnet!

Vi har valt Helhet, Empati och Medbestämmande som värdeord. Det är viktigt att alla våra medarbetare vet vad det betyder för oss och för dig som kund.

Vi rekryterar dina assistenter i nära samarbete med dig och dina nära. Självklart är det du som väljer. Om du är ny som kund och inte haft assistans tidigare hjälps vi åt att sätta samman grupper som fungerar tillsammans med stöd från vår handledare.

Vi ordnar särskilda utbildningar/ handledning för grupper där kunden inte själv kan förmedla sina önskemål fullt ut för att öka förståelsen och säkerheten.

Vi har nära kontakt med våra kunder och träffas ofta för att snabbt kunna förbättra saker som kan fungera bättre.

Vi ordnar utbildningar enligt önskemål från varje grupp.

Hantering av dina personuppgifter.

Vi behöver ha tillgång till dina personuppgifter som kan vara namn, adress, mobil, portkod, personnummer, kontonummer i din bank och anhörigas kontaktuppgifter för att kunna utföra den assistans som är beslutad av Försäkringskassan eller Kommunen. Vi har fått dina uppgifter från dig och efter ditt godkännande i form av en Fullmakt även från Försäkringskassan eller Kommunen. Vi har alla dina uppgifter och dina assistenters personuppgifter inlagda i vårt övergripande administrativa system AiAi som är helt anpassat och säkrat enligt den nya GDPR förordningen som träder i kraft 25 maj 2018. I det som är nytt ligger också att du ska veta att vi är skyldiga att radera alla uppgifter på dig om du begär det direkt efter att vårt sammarbetet är avslutat. De flesta av våra Brukare är aktiva i AiAi och kan själva helt kontrollera och styra de uppgifter och de anteckningar som finns i systemet.

Tveka inte att kontakta oss för en fortsatt diskussion på telefon eller mail eller vid ett personligt besök hemma hos dig eller här på kontoret.

Eva-Lotta Kassel 0721 719901, Ingrid Amneklev 072 3016603, Terese Hammenrudh 0708344165