Hemtjänst

Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB.

Vi som ansvarar för Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg har arbetat i många år med Äldreomsorg, Hemtjänst och Hälso-och sjukvård. Vi är Leg Sjuksköterskor, Undersköterskor och Vårdbiträden med lång erfarenhet. När vi började arbeta var Hemtjänsten och Hemsjukvården en gemensam organisation. Vi tror att det är nödvändigt med ett mycket nära samarbete för att du som patient och kund ska kunna känna dig trygg och få en fungerande vardag.

H.E.M är initialerna till våra värdeord som är helhet, empati och medbestämmande.

Vi tror inte att allt var bättre förr men en lång erfarenhet av vård och omsorg kan aldrig vara fel. Hos oss finns det ingen medarbetare som inte kan koka gröt, rulla köttbullar eller sätta på ett par stödstrumpor.

Det är viktigt för oss att våra kunder känner att de valde rätt när de valde oss!

Du är välkommen att ta kontakt med Eva-Lotta Kassel på 0721 719 901. Eva-Lotta är vår VD och Leg sjuksköterska sedan 40 år. Eva-Lotta ansvarar, tillsammans med ett antal kollegor och arbetskamrater, för en Hemtjänst som står för ett helhetstänk kring dig som vår kund. Vi har i dag 750 aktiva kunder och ett stort antal larmkunder och vårt självklara mål är att alla ska vara nöjda med oss och våra insatser. Vi vet att kontinuitet är mycket viktigt för alla våra kunder och därför också för oss.

Eva-Lotta med kollegor finns till för dig och din familj och det är tillsammans med oss som ni tar fram en plan, för hur Hemtjänsten ska utföras på bästa sätt, i enlighet med beslutet från Biståndsbedömaren. Om något inte skulle fungera enligt önskemål eller något behöver korrigeras över tid är lösningen inte längre bort än ett telefonsamtal. Vi är ofta ute och träffar kunder och anhöriga och tar också gärna emot på kontoret.

Totalt har 750 kunder valt att få sin hemtjänst genom Omsorgsfamiljen vilket vi är mycket glada över.

Vi har Öppet hus en gång i veckan på alla våra kontor och ett mindre öppet hus för våra kunder med Demenssjukdom där vi har ett lugnare program och fler medarbetare på plats. Våra träffar är mycket uppskattade och vår förhoppning är att ännu fler ska hitta till oss och känna sig välkomna in i gemenskapen.

Vi har Kollektivavtal där vår Arbetsgivarorganisation Almega, Svenskt Näringsliv avtalar och förhandlar med Kommunal. Ett Kollektivavtal innebär att samtliga våra medarbetare har försäkringar, pensionsavsättning, ersättning för obekväm arbetstid enligt Kollektivavtalet och korrekta löner i förhållande till bransch och utbildning.

Vi har anpassat vår verksamhet till den nya GDPR förordningen och har enbart dina personuppgifter sparade i våra system för att kunna utföra den hemtjänst som är beställd från respektive Kommun. Vi behöver ditt namn och ditt personnummer för att kunna ta emot beställning på uppdraget från Kommunen och vi behöver din adress och dina portnycklar för att kunna komma hem till dig enligt vårt avtal.

Vi lämnar aldrig några uppgifter vidare till någon utanför den krets som hjälper dig med ditt uppdrag. Vi inhämtar samtycke från alla våra kunder där vi på en särskild blankett beskriver exakt vilka uppgifter vi har och hur du kan begära att få dina uppgifter tillbaka. Vi kan ha namn och mobilnummer till dina anhöriga eller dina närmaste som vi också kommer att informera om på vilket sätt vi hanterar deras uppgifter.

Varmt välkomna till Omsorgsfamiljen.